släcka felkoder v70 För oss på Martinsons är det självklart att vi engagerar oss i den region där vi bor och verkar. Därför samarbetar vi gärna med föreningar, organisationer och initiativ som på olika sätt förbättrar villkoren för människor i vår del av världen. Både i det lilla och det stora formatet.

Utgångspunkter

lediga jobb göteborg butikschef För att vi ska inleda ett samarbete vill vi att följande kriterier är uppfyllda

 • lyssna på radiosporten utomlands Västerbottnisk bas. Möjligheten att ansöka om sponsring via formuläret nedan gäller endast föreningar och organisationer som är baserade i Västerbotten. När vi väljer att engagera oss i samarbeten på nationell nivå eller utanför vår hemmaregion hanteras detta separat och utgående från vår övergripande policy för sponsring.

 • mastercard reseförsäkring ica Utvecklande krafter. Föreningar och organisationer som är verksamma inom idrott och kultur är välkomna att söka. Vi är också öppna för engagemang inom samhällsbyggande, skog och miljö.

 • tunnbrödsrulle sibylla kcal Ömsesidighet. De som ansöker om sponsring ska tydligt beskriva vilken motprestation som erbjuds för det belopp som söks. Det kan till exempel handla om möjligheter till exponering men också möten, nätverk eller andra typer av aktiviteter.

 • omöjliggör gratis tillgång till webbplatsen Öppenhet och transparens. När vi inleder ett samarbete gör vi det med stolthet och för att den verksamhet som vi stöttar också bidrar till att stärka vårt varumärke. Därför är det viktigt att vi delar synen på öppenhet och transparens i vårt engagemang. Det kan till exempel handla om öppenhet kring gemensamma aktiviteter eller initiativ.

 • lång page längre fram Jämställt och långsiktigt. Vi vill ha långsiktiga och ömsesidigt givande samarbeten och eftersträvar jämställd sponsring med avseende på kvinnor och män.

 • Avgränsningar

  brötchen backen rezeptwelt Vi beviljar inte sponsring om:

 • Den som söker företräder en politisk eller religiös organisation.

 • Aktiviteten som sponsring söks för är politiskt eller religiös till sin natur.

 • Den som söker gör det i egenskap av privatperson.

 • Sponsringen kan förväxlas med välgörenhet.

 • Aktiviteten i huvudsak handlar om skolutbildning eller studieresor.

 • Sponsringen är förknippad med verksamheter som strider mot Martinsons värderingar, gällande till exempel skador på omgivande miljö eller användning av otillåtna preparat.

 • Prioriteringar och urval

  immer ärger sergeant bilko stream Vi har begränsade resurser och tvingas därför prioritera bland de ansökningar som uppfyller våra kriterier. Prioriteringsordningen utgår från en total bedömning, där jämställdhet är en viktig faktor liksom fördelningen av engagemang mellan orter i Västerbotten och hur det bidrar till den totala bilden av våra engagemang.

  försiktigare på engelska Beslut meddelas via den e-postadress som angivits i ansökan.

  Återkoppling

  direkt flyg till kroatien från luleå Vi tar beslut om sponsring allt eftersom men det kan ta upp till 2 månader innan ett ärende behandlas.

  olyckan på amiralsgatan i malmö Vi meddelar beslut via angiven e-postadress på sponsoransökan.

  bröderna grimm film sagor

  Ansökan 

  eniro sjökort avstånd

  arvode bevaka rätt