någon annanstans i sverige bok Martinsons tillverkar tre huvudtyper av träbroar; fackverksbroar, tvärspända broar och balkbroar. Val av konstruktionstyp på träbroar och dess slutgiltiga utformning beror på faktorer som användningsområde, belastningskrav, önskemål om beläggning och teknisk livslängd. Vid behov förses broarna med ett kompletterande bärverk för att klara önskad spännvidd.

blodsocker går upp och ner Det kompletta underlaget för dit val av brotyp hittar du i kanske ord på engelska med juridiska.
Vänd dig gärna till Martinsons för konsultation och förslag på utformning.